Roche

İşyeri Güvenliği, Sağlığı ve Çevre: Bilgilendirme, Yönlendirme ve Uyarı işaret, etiket ve panoları.

Yasa, yönetmelik ve standartlar doğrultusunda hazırlanmıştır.

• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü / Madde 482,
• Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği,
• TS 7248 -  ISO 3864 / Güvenlikle İlgili Renkler ve İşaretler Standardı
• TS 10691 – ISO 6309 / Yangından Korunma Güvenlik İşaretleri Standardı
• TS EN 14726 - ISO 14726-1 (1999) ve ISO 14726-2 (2008)